Δεύτερη Ξένη Γλώσσα για Γυμνάσιο

Αγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης θα διδαχθούν στο Γυμνάσιο τη δεύτερη ξένη γλώσσα που επέλεξαν στο Δημοτικό Σχολείο στην Ε΄ Δημοτικού. Κατ’ εξαίρεση, όποιοι/ες έχουν λόγους να επιλέξουν στο γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο δημοτικό, δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι την Παρασκευή 4 Ιουνίου στο Διευθυντή του Σχολείου.

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τα έντυπα και τη σχετική εγκύκλιο.

Aίτηση αλλαγής ξένης γλώσσας

Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα 7OY Δ Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ Β ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ -ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2ης ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Comments are closed.