Ψηφιακή μέριμνα

 

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 66702/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Ενημέρωση για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» ».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση,  θα πρέπει  να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Τ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ψηφιακή Μέριμνα- ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ

Comments are closed.