Αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Αγαπητοί Γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, θα προσέλθουν οι μαθητές – τριες για την τελετή του αγιασμού με σταδιακή προσέλευση από την είσοδο του Σχολείου επί της Καζαντζάκη, ως εξής:

8:10π.μ. -8:15π.μ. Α΄και Β΄ τάξεις.

8:15π.μ. -8:20π.μ. Γ΄και Δ΄τάξεις.

8:20π.μ. -8:25π.μ. Ε΄ και ΣΤ΄τάξεις.

Θα ακολουθήσει η τελετή του αγιασμού.

Oι μαθητές-τριες θα πρέπει να έχουν τις σάκες τους για την παραλαβή των διδακτικών βιβλίων.

Ο Αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα γίνει χωρίς την παρουσία των γονέων.

Η αποχώρηση των μαθητών/μαθητριών θα γίνει πάλι σταδιακά:

9:45π.μ. -9:50π.μ. Α΄και Β΄τάξεις (από την πόρτα επί της οδού Καζαντζάκη)

9:50π.μ. -9:55π.μ. Τμήματα Ε1και Ε2 (από την πόρτα επί της οδού Καζαντζάκη)

9:50π.μ. -9:55π.μ. Γ΄ τάξη (από την πόρτα επί της οδού Εμμανουήλ Παπαδάκη)

9:55π.μ. -10:00π.μ. Δ΄τάξη (από την πόρτα επί της οδού Εμμανουήλ Παπαδάκη)

9:55π.μ. -10:00π.μ. Τμήμα Ε3 και ΣΤ΄ τάξη (από την πόρτα επί της οδού Καζαντζάκη)

Για την είσοδο στο σχολείο η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική και απαιτείται η επίδειξη self test από όλους τους μαθητές/μαθήτριες.

 

 

Comments are closed.