Δράση για την προώθηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης

Την Πέμπτη 30-9-2021 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τη σωστή συμπεριφορά του ποδηλάτη από μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας στο προαύλιο του Σχολείου. Η παρουσίαση απευθυνόταν στις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ και εντάχθηκε στις δράσεις του Δήμου Ηρακλείου για την προώθηση βιώσιμων τρόπων μετακίνησης στον αστικό ιστό στα πλαίσια της φετινής Ευρωπαίκής Εβδομάδας Κινητικότητας.

Comments are closed.