Παράταση αναστολής της διαζώσης λειτουργίας των σχολείων-Τηλεκπαίδευση

Αγαπητοί γονείς,

Με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και την καλύτερη προάσπιση της ασφάλειας των παιδιών, με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και κατόπιν σχετικών συστάσεων και εισηγήσεων των οικείων Δήμων, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα παραμείνουν

κλειστά και δεν θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης μαθήματα την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου και την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου.  Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των αντίστοιχων ημερών, το ωράριο τηλεκπαίδευσης και τις διευθύνσεις webex των εκπαιδευτικών  που σας έχουν σταλεί με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαθέσουν την Παρασκευή  μέχρι δύο διδακτικές ώρες για την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα.

Οι μαθητές θα διενεργήσουν το σημερινό self test την ημέρα πριν από την προσέλευσή τους στο σχολείο.

Comments are closed.