ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Οι Τρεις Ιεράρχες τιμώνται κάθε χρόνο στις 30 Ιανουαρίου ως προστάτες της εκπαίδευσης και των γραμμάτων.

Comments are closed.