Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο

 

Το Σχολείο συμμετείχε στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο σήμερα, Τρίτη 8 Φεβρουαρίου. Οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄  παρακολούθησαν τη διαδικτυακή ενημέρωση από εξειδικευμένα στελέχη της  Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος από διαφορετικούς χώρους του Σχολείου.  Η εκστρατεία ενημέρωσης των μαθητών/μαθητριών  θα συνεχιστεί καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Η υλοποίηση του προγράμματος θα διεξάγεται στο εργαστήριο πληροφορικής στο μάθημα των Τ.Π.Ε. και θα περιλαμβάνει υλικό της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προσαρμοσμένο στις ηλικίες των παιδιών των τάξεων Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄.

Comments are closed.