Εγγραφές μαθητών/μαθητριών στην Α΄ Tάξη Δημοτικού Σχ. `Ετους 2022-2023


Σας γνωστοποιούμε ότι, για το Σχολικό Έτος 2022-2023, θα εγγραφούν στην Α΄ Τάξη οι γεννηθέντες το έτος 2016.

Οι εγγραφές θα γίνονται στο γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου, από 1 έως και 20 Μαρτίου 2022, όλες τις εργάσιμες ημέρες και μόνο κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος.

Για την αποφυγή συγχρωτισμού και στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού, θα προηγείται τηλεφωνική προσυνεννόηση όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. Ο/Η κηδεμόνας θα εισέρχεται στη σχολική μονάδα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται για τους επισκέπτες και σχετική δήλωση στο edupass.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, με βάση τα στοιχεία που παρέχει ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή σε Υπεύθυνη Δήλωση που καταθέτει στο σχολείο. Δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης από τους γονείς καθώς αναζητείται από το σχολείο εγγραφής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ. Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α΄ τάξη με ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο.

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή (B.Y.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). (Το έντυπο παρέχεται από το σχολείο). Βρείτε εδώ το αρχείο.

δ. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή. (Λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας, συμβολαιογραφική πράξη ιδιοκτησίας, με στοιχεία που προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση ή άλλο έγγραφο).

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.

Η ταυτοποίηση των γονέων/κηδεμόνων θα γίνεται με την επίδειξη ταυτότητας η διαβατηρίου.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Γίνονται δεκτές όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 118139/Δ1/9-9-2020 Υ.Α.(Β 3838).

Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Προαιρετικού  Ολοήμερου Προγράμματος ( 15:00) εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2022 – 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ

Κάθε δημόσιο Δημοτικό Σχολείο έχει τη δική του σχολική περιφέρεια και σ’ αυτό φοιτούν οι μαθητές-τριες που διαμένουν στην περιφέρειά του.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

σύνδεσμος (link) χάρτη στο google maps.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1l8G6dmLBBMK5S4BKlt2c

ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΕΝΟΥ): ΤΑ ΖΥΓΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΥΜΗΣ

ΚΥΜΗΣ : ΤΑ ΜΟΝΑ

ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ: ΤΑ ΜΟΝΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ : ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΑ, ΤΑ ΖΥΓΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ & ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΦΙΛΟΘΕΗΣ : ΟΛΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΖΥΓΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΤΑΜΟΝΗΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ: ΟΛΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΘΕΗΣ, ΤΑ ΜΟΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΙΛΟΘΕΗΣ & ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ: ΟΛΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ: ΟΛΑ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: ΟΛΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΖΥΓΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΔΑΚΗ & ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ

ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ: ΟΛΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΖΥΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΚΥΜΗΣ

ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ: OΛΑ ΤΑ ΜΟΝΑ ΑΠΟ 17 ΚΑΙ ΑΝΩ ΚΑΙ ΤΑ ΖΥΓΑ ΑΠΟ 24 ΚΑΙ ΑΝΩ.

Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή/μαθήτριας.

 

Comments are closed.