Παράδοση ελέγχων Β΄ τριμήνου- Ενημέρωση Γονέων

 

Οι έλεγχοι προόδου με τις βαθμολογίες του Β΄ τριμήνου των μαθητών/μαθητριών των τάξεων Γ, Δ, Ε και ΣΤ παραδόθηκαν στους/στις μαθητές/μαθήτριες σε σφραγισμένους φακέλους την Παρασκευή 18-3-2022. Οι γονείς των μαθητών/μαθητριών των υπολοίπων τάξεων θα ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω τηλεδιάσκεψης με βάση το μηνιαίο πρόγραμμα ενημέρωσης που ισχύει από την αρχή της σχολικής χρονιάς και έχει αναρτηθεί και στην Ιστοσελίδα του Σχολείου.

Comments are closed.