Διενέργεια προληπτικού οδοντιατρικού ελέγχου

 

Στο πλαίσιο προγράμματος προαγωγής υγείας θα γίνει επίσκεψη οδοντιάτρου στη σχολική μονάδα την Τετάρτη 23-3-2022 για τις τάξεις Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στην προληπτική οδοντιατρική εξέταση είναι προαιρετική.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της εξέτασης, η επιστροφή της δήλωσης συγκατάθεσης.

Για να βρείτε τη δήλωση πατήστε εδώ:

ΓΚΠΔ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ 2

Comments are closed.