Εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων 2022-23

 

 Σας ενημερώσουμε ότι για την εισαγωγή μαθητών/μαθητριών στα Μουσικά  ή στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023, οι γονείς- κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών/ μαθητριών της ΣΤ΄ τάξης υποβάλλουν από κοινού ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (στην οποία δύναται να δηλώσουν μέχρι δύο κατευθύνσεις) από τις 3 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00, μόνο στο Καλλιτεχνικό ή στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής όπου κατοικεί ο/η υποψήφιος/α. Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών/τριών των Καλλιτεχνικών ή των Μουσικών Σχολείων Αττικής μαζί με την αίτηση στο Καλλιτεχνικό ή στο Μουσικό Σχολείο οφείλουν να αποστείλουν λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου) ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο από το οποίο να αποδεικνύεται ρητώς η διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του υποψηφίου.

Για περισσότερα πατήστε στους συνδέσμους που ακολουθούν:

Μουσικά Γυμνάσια

ΑΙΤΗΣΗ_ΜΟΥΣΙΚΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ_ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

Comments are closed.