Επιλογή 2ης Ξένης Γλώσσας για Δ’ τάξη

 

Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών/μαθητριών της Δ΄ τάξης να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το συνημμένο έντυπο που αφορά την επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας για το σχολικό έτος 2022-23. Οι δηλώσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο σχολείο μέχρι την Τετάρτη 11-5-2022.

Υπεύθυνη-Δήλωση-Γονέα-Β΄-Ξένης-Γλώσσας-Δ-Δημοτικού

Comments are closed.