Δεύτερη Ξένη Γλώσσα για Γυμνάσιο

Αγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης θα διδαχθούν στο Γυμνάσιο τη δεύτερη ξένη γλώσσα που επέλεξαν στο Δημοτικό Σχολείο στην Ε΄ Δημοτικού. Κατ’ εξαίρεση, όποιοι/ες έχουν λόγους να επιλέξουν στο γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο δημοτικό, δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι την Παρασκευή 20 Μαΐου στο Διευθυντή του Σχολείου.

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τα έντυπα:

Υπεύθυνη-Δήλωση-Γονέα-7OY-Δ-Σ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΙΑ-Β-ΞΕΝΗ-ΓΛΩΣΣΑ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Αίτηση-αλλαγής-ξένης-γλώσσας

Comments are closed.