Διαδικασία εισαγωγής στα Μουσικά Γυμνάσια

 

Η διαδικασία για την επιλογή των μαθητών/μαθητριών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων θα πραγματοποιηθεί τις εργάσιμες ημέρες από 16 έως 22 Ιουνίου 2022 και θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 και ώρα 10.00 με τη γραπτή εξέταση των υποψηφίων [ακρόαση ηχητικού δίσκου (cd)].

Για περισσότερα πατήστε εδώ:

ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Comments are closed.