Ενημέρωση γονέων σχετικά με την παροχή υπηρεσιών της ψυχολόγου στο σχολείο μας

 

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι τοποθετήθηκε Ψυχολόγος  στο σχολείο μας με σκοπό τη στήριξη της οικογένειας, των μαθητών καθώς και παρέμβαση τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλο το μαθητικό πληθυσμό και ιδιαίτερα σε οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη στήριξης.

Το έργο της είναι η συμβουλευτική καθοδήγηση προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά κρίσιμες καταστάσεις. Τα ατομικά προγράμματα και η παρατήρηση στην τάξη που αφορούν συγκεκριμένο παιδί χρειάζονται έγγραφη συναίνεση του γονέα.

Όλα αυτά τα προγράμματα στοχεύουν στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών/μαθητριών και της καλύτερης κοινωνικοποίησής τους στο ευρύτερο περιβάλλον.

Η Ψυχολόγος  θα βρίσκεται στο σχολείο μας κάθε Δευτέρα  και οι συναντήσεις μαζί της θα γίνονται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Για προγραμματισμό του ραντεβού μπορείτε να στείλετε το αίτημά  σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Σχολείο.

 

Comments are closed.