Παράδοση ελέγχων Α΄τριμήνου

 

Την Παρασκευή 16-12-2022 και ώρα 13:20 θα γίνει η παράδοση των ελέγχων Α΄ τριμήνου στους γονείς των μαθητών/μαθητριών των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄.  Οι μηνιαίες ενημερώσεις των τάξεων πραγματοποιούνται  κανονικά και αυτό το μήνα.

Η παράδοση της βαθμολογίας δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του σχολείου και τις ώρες αποχώρησης των μαθητών.

Comments are closed.