Κάλαντα από τη Γ΄τάξη

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Πέμπτη 22-12-2022 έχει προγραμματιστεί για τους μαθητές/μαθήτριες της Γ΄ τάξης να τραγουδήσουν τα κάλαντα επί της Μαρίνου Αντύπα και στο Δημαρχείο Ηρακλείου.
Απαραίτητη η συμπλήρωση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ Σ ΓΙΑ ΚΑΛΑΝΤΑ

Comments are closed.