Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Etwinning

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Στ1 συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα E-twinning με τίτλο: «Making friends with our pens». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανταλλαγή επιστολών και εορταστικών καρτών με συνομίληκους μάθητες των συνεργαζόμενων σχολείων από την Πολωνία, τη Γαλλία και την Τουρκία και θα διαρκέσει από τον Νοέμβριο του 2022 έως τον Μάιο του 2023.  Η επικοινωνία πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα. Στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η γνωριμία και επικοινωνία με άλλους μαθητές Ευρωπαϊκών χωρών.
  • Η εξάσκηση στη χρήση της αγγλικής γλώσσας.
  • Η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
  • Η σύνδεση της μάθησης με δημιουργικές δράσεις.
  • Η καλλιέργεια της διαπολιτισμικής συνείδησης των μαθητών.

Comments are closed.