2ο Σχολικό Τουρνουά Ανακύκλωσης Μπαταριών

 

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης και ευαισθητοποίησης των μαθητών, και την αύξηση της ανακύκλωσης των φορητών μπαταριών, το Σχολείο συμμετέχει και φέτος στο σχολικό τουρνουά ανακύκλωσης μπαταριών που  διοργανώνει η ΑΦΗΣ που συνεργάζεται με την NoWaste21 για την εκπαίδευση των μαθητών Δημοτικών Σχολείων στην Κυκλική Οικονομία και την επιβράβευσή τους για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων.

Η «NoWaste21» είναι μη κερδοσκοπικός περιβαλλοντικός φορέας και πραγματοποιεί σε σχολεία της ελληνικής επικράτειας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κυκλική Οικονομία και Μέλλον χωρίς απόβλητα», για το οποίο έχει λάβει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος κατά το σχολικό έτος 2022-2023.

Η ΑΦΗΣ οργανώνει το μοναδικό εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και βάσει του άρθρου 27 Ν. 4819/2021, είναι αρμόδιο για την  προμήθεια και τοποθέτηση των κάδων στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και για τη συλλογή των αποβλήτων, με σκοπό την ανακύκλωσή τους και την συμμετοχή στην Κυκλική Οικονομία.

Comments are closed.