Συμμετοχή του τμήματος Δ1 σε διαδικτυακή δράση του δικτύου “Διατροφή, Περιβάλλον & Υγεία”

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας – Νεάπολης Λασιθίου στο
πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με
τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του
περιφερειακού δικτύου «Διατροφή, περιβάλλον & υγεία», διοργανώνει, διαδικτυακή
δράση στην Αειφόρο Εκπαίδευση σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό
Πανεπιστήμιο (Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας), για τους μαθητές
Νηπιαγωγείων και τάξεις Α έως Δ Δημοτικού, την Τετάρτη 01 Μαρτίου 2023 και ώρα
10:00 με 11:30, με θέμα:
«΄΄Μαγειρεύοντας΄΄ τη διατροφή μου.
Συζητώντας ΄΄διατροφικά΄΄ με μαθητές Νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων
Δημοτικού»
Για τη συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών απαιτείται δήλωση συγκατάθεσης που μπορείτε να κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Comments are closed.