Συμμετοχή στο διαγωνισμό ζωγραφικής του φορέα «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» με τίτλο «Βιώσιμη τροφή – Βιώσιμος πλανήτης. Γίνε η ΑΡΧΗ!»

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος των Εικαστικών και της Γυμναστικής, το τμήμα ΣΤ2 του σχολείου μας θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό ζωγραφικής του φορέα «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» με τίτλο «Βιώσιμη τροφή – Βιώσιμος πλανήτης. Γίνε η ΑΡΧΗ!», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ε’ και Στ’ Δημοτικού, και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Γυμνασίου και κάθε τύπου Λυκείου, γενικής εκπαίδευσης, όλης της χώρας, για το σχολικό έτος 2022-2023».

Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά από τους παρακάτω συνδέσμους;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Για τη συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών απαραίτητη η παρακάτω δήλωση συγκατάθεσης:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Comments are closed.