Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2023

Σας παραθέτουμε  την με αρ. πρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.7601/07-02-2023 (ΑΔΑ: 6ΒΖ2465ΦΥΟ-ΜΛΨ) Εγκύκλιο του τμήματος Υγιεινής Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας, με θέμα «Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2023»  προς ενημέρωσή σας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

 

Comments are closed.