Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό

Την Τρίτη 9-5  υλοποιήθηκε  πρόγραμμα μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό.  `Εγινε υποδοχή των νηπίων του 4ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου από το Δντή του Σχολείου, την εκπαιδευτικό του Τ.Ε. και την δασκάλα της Α΄τάξης. Ακολούθησε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Σχολείου και υποδοχή των νηπίων από τους μαθητές/μαθήτριες στην αίθουσα της τάξης τους.

Comments are closed.