Μουσικά διαλείμματα

Μετά από πρόταση του Συλλόγου Γονέων υλοποιείται από τις 9-5-2023 πιλοτικό πρόγραμμα μουσικών ακροάσεων στα διαλείμματα με την επωνυμία Ανδριανός. Η λίστα των ελληνικών τραγουδιών αναπαράγεται από ηχοσύστημα του σχολείου στα διαλείμματα. Ανά 2-3 βδομάδες γίνεται ανανέωση της λίστας.

Comments are closed.