Εγγραφή στο Π.Σ.Δ. για τους μαθητές της Α τάξης

Παρακαλούνται οι γονείς της Α’ Τάξης που δεν έχουν ήδη δημιουργήσει λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για τα παιδιά τους, να προβούν το συντομότερο στις κάτωθι ενέργειες:

Ακολουθείτε τον σύνδεσμο: https://register.sch.gr/students/

Κατά τη διαδικασία εγγραφής θα σας ζητηθεί ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) του/της μαθητή/τριας.

Αν δεν το γνωρίζετε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Σχολείο στο email: mail@7dim-irakl.att.sch.gr προκειμένου να σας γνωστοποιηθεί.

Κατόπιν θα πρέπει εισέλθετε στην παρακάτω τοποθεσία: https://eclass.sch.gr.

Οι κωδικοί που θα χρησιμοποιήσετε είναι αυτοί που χρησιμοποιήσατε στη δημιουργία λογαριασμού του παιδιού σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Καμία άλλη ενέργεια δεν απαιτείται στο περιβάλλον της πλατφόρμας.

Αποθηκεύστε το αρχείο που θα λάβετε στο email σας με τα credentials (όνομα χρήστη και συνθηματικό) γιατί θα χρησιμοποιηθούν για την είσοδο του παιδιού στην πλατφόρμα του Υπουργείου όταν κριθεί απαραίτητο.

Επίσης οι ίδιοι κωδικοί μελλοντικά θα χρησιμοποιηθούν στο μάθημα Τ.Π.Ε. για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Comments are closed.