Υλικά ανά τμήμα

Αγαπητοί Γονείς,

Για να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα βιβλιοπωλεία, σας παραθέτουμε από τώρα τα υλικά που θα χρειαστείτε να προμηθευτείτε κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2023-2024.

Η ανακοίνωση θα επικαιροποιείται τακτικά και θα ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή.

Υλικά για την Α’

Υλικά για την Β’

Υλικά για την Γ

Υλικά για το Δ1

Υλικά για το Δ2

Υλικά για το Ε1

Υλικά για το Ε2

Υλικά για το ΣΤ1

Υλικά για το ΣΤ2

Υλικά για εικαστικά_Α ΤΑΞΗ

Υλικά για εικαστικά_Β ΤΑΞΗ

Υλικά για εικαστικά_Γ ΤΑΞΗ

Υλικά για εικαστικά_Δ ΤΑΞΗ

Υλικά για εικαστικά_Ε ΤΑΞΗ

Υλικά για εικαστικά_ΣΤ ΤΑΞΗ

Υλικά για το μάθημα της Μουσικής για όλες τις τάξεις

Υλικά Αγγλικών Α΄και Β΄ τάξης

Υλικό για τις Τ.Π.Ε.

Υλικά για Θεατρική Αγωγή

Comments are closed.