Ανακύκλωση – Συμμετέχουμε ενεργά

Συνεχίζουμε την προσπάθεια ευαισθητοποίησης των μαθητών/μαθητριών και όλης της σχολικής κοινότητας για ένα καλύτερο περιβάλλον για όλους μας! Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους/όλες για τη συνεργασία και να σας ενημερώσουμε ότι παρελήφθη και άλλος κάδος που αφορά ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές μικροσυσκευές ώστε να ανακυκλώνονται  με τον ορθό περιβαλλοντικά τρόπο. Υπενθυμίζουμε ότι εντός του κτιρίου υπάρχουν σημεία ανακύκλωσης  και για  δοχεία μελανιών και λαμπτήρες. 

Comments are closed.