Από τη Μυθολογία στο Διάστημα (Myth2Space).

Το Σχολείο μας  συμμετέχει με το τμήμα Δ1 στο Διεθνές Δίκτυο Εκπαίδευσης για την Αειφορία Από τη Μυθολογία στο Διάστημα.

Το Διεθνές Θεματικό Δίκτυο με τίτλο: «Από τη Μυθολογία στο Διάστημα (Myth2Space)» με έναρξη το σχολικό έτος 2023 – 2024 και Συντονιστικό Φορέα τη: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας θα δώσει, σε πρώτη φάση, στους μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την ευκαιρία να μελετήσουν την ελληνική μυθολογία και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, να ασχοληθούν με τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και τις εξελίξεις της επιστήμης του διαστήματος, διερευνώντας τις εφαρμογές της στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, τόσο μέσω των ανακαλύψεων όσο και μέσω της ανάγκης για την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

H δράση θα υλοποιηθεί από τις εκπαιδευτικούς Στέφου Αικατερίνη, Ασμαργιανάκη Νεκταρία και Τσαγιάννη Νίκη.

Ξεκινάμε τον προγραμματισμό δρέσεων σε συνεργασία με το 44ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας.

Για τη συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών απαιτείται η συγκατάθεση γονέα.

Πατήστε παρακάτω για να κατεβάσετε το σχετικό έντυπο συγκατάθεσης:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για συμμετοχή στο Myth2space

Comments are closed.