Παράδοση ελέγχων Β΄τριμήνου

Την Πέμπτη 14-3-2024 και ώρα 13:20 θα γίνει η παράδοση των ελέγχων Β΄ τριμήνου στους γονείς των μαθητών/μαθητριών των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄. Οι μηνιαίες ενημερώσεις των τάξεων πραγματοποιούνται κανονικά τον μήνα Μάρτιο.

Η παράδοση της βαθμολογίας δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του σχολείου και τις ώρες αποχώρησης των μαθητών.

Comments are closed.