«Παράταση εγγραφών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2024-25»

Σύμφωνα με την υπ.  αρ. πρωτ. Φ.6/29294/Δ1/20-03-2024  Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.,  οι εγγραφές μαθητών/τριών στα
Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2024-2025, παρατείνονται μέχρι και την    Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024.

Comments are closed.