Συμμετοχή στη Σχολική Εβδομάδα Εθελοντισμού

Το Σχολείο συμμετέχει στη Σχολική Εβδομάδα Εθελοντισμού Let’s do it Greece με δράσεις περιβαλλοντικές και εξωραϊσμού του περιβάλλοντος χώρου.

Comments are closed.