Αιτήματα για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης ή στήριξης μαθητών/τριών από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ή από Σχολικό Νοσηλευτή, για το διδακτικό έτος 2024-2025

Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών/μαθητριών που επιθυμούν να αιτηθούν έγκρισης παράλληλης στήριξης
συνεκπαίδευσης, ή β)  έγκρισης στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ή γ) έγκρισης στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή,  για το διδακτικό έτος 2024-2025 να καταθέσουν την αντίστοιχη αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από την Τρίτη14-5-2024 μέχρι και την Παρασκευή 21-6-2024.

Τα αιτήματα που θα υποβληθούν  από την Τρίτη 14/05/2024 έως και τη Δευτέρα 27/05/2024 θα διαβιβαστούν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης  Π.Ε. Β΄ Αθήνας τη Δευτέρα 27/05/2024.

Τα αιτήματα που θα υποβληθούν  από τη Δευτέρα 27/05/2024 μέχρι και την Παρασκευή
21/06/2024 θα διαβιβαστούν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης  Π.Ε. Β΄ Αθήνας την Παρασκευή 21/6/2024.

Κατά τις ημερομηνίες αυτές οι γονείς οφείλουν να έχουν καταθέσει το σύνολο των απαραίτητων
δικαιολογητικών. Μετά το πέρας των ημερομηνιών αυτών δεν κατατίθεται κανένα δικαιολογητικό ακόμα
και αν αυτό έχει εκδοθεί εμπρόθεσμα.

Για να κατεβάσετε τις αιτήσεις πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Α_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Γ_ΑΙΤΗΣΗ_ΣΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Β_ΑΙΤΗΣΗ_ΕΒΠ

Για να δείτε την εγκύκλιο πατήστε εδώ:

ΕΓΚΥΚΛ. ΠΑΡΑΛ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2024-25 ΨΒΣΕ46ΝΚΠΔ-1ΦΤ

Comments are closed.