Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων με τίτλο: «Τέχνης παιχνίδια» και «Παιγνιοδράσεις μέσω τέχνης»

Τα τμήματα Δ1 και Δ2, στα πλαίσια του μαθήματος των εικαστικών, της φυσικής αγωγής και με τη συμμετοχή του τμήματος ένταξης, ολοκλήρωσαν  με επιτυχία τα προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων με τίτλο: «Τέχνης παιχνίδια» και «Παιγνιοδράσεις μέσω τέχνης».
Οι μαθητές και των δύο τμημάτων επέλεξαν τα έργα που έφτιαξαν και έπαιξαν, τα υλικά με τα οποία δούλεψαν, καθώς και τους χώρους που στήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν τα παιχνίδια (σε πολλές περιπτώσεις τα παιχνίδια χρησιμοποιήθηκαν και από άλλα τμήματα που δε συμμετείχαν στα εν λόγω προγράμματα). Τα παιδιά εργάστηκαν ατομικά αλλά και σε ομάδες και έζησαν το εικαστικό παιχνίδι μέσα αλλά και έξω από τη σχολική αίθουσα αφού εκμεταλλεύτηκαν και αλλους χώρους του σχολείου, όπως οι αυλές γύρω από το κτήριο, την αίθουσα εκδηλώσεων αλλά και την πλατεία Μπομποτίνου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γνωρίσουν νέα κινήματα τέχνης, (π.χ. performance art), να κατανοήσουν τα οφέλη της άσκησης και του παιχνιδιού στον άνθρωπο, να εξασκηθούν σε νέες δεξιότητες και να έρθουν πιο κοντά.
    

Comments are closed.