Προγραμματισμός σχολικού έτους 2024-25: A΄ τάξη και Ε΄τάξη

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τα στοιχεία εγγραφών και την ολοκλήρωση των διαδικασιών όπως αυτές προβλέπονται μέχρι τις 10-4-2024 οι μαθητές/ μαθήτριες της Α΄ τάξης θα κατανεμηθούν σε δύο (2) τμήματα.

Επίσης, με βάση τις δηλώσεις προτίμησης που κατατέθηκαν για τη διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στην Ε΄τάξη και με κριτήριο τον αριθμό μαθητών που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός τμήματος β΄ ξένης γλώσσας, προτάθηκε η δημιουργία ενός τμήματος για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας και ενός για τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας.

Comments are closed.