Διατροφή Περιβάλλον και Υγεία

Το Σχολείο μας συμμετείχε στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο εκπαίδευσης για την αειφορία με τίτλο: «Διατροφή, Περιβάλλον & Υγεία» την σχολική χρονιά 2023-2024 και  προσβλέπει σε ανανέωση της συμμετοχής του και την επόμενη σχολική χρονιά.

Comments are closed.