Εμβολιασμός μαθητών/μαθητριών- Χορήγηση ΑΔΥΜ

Παραθέτουμε ενημέρωση που λάβαμε από τον  Σταθμό Προστασίας Μητέρας, Παιδιού & Εφήβου του Κέντρου Υγείας Ν.Ιωνίας σχετικά με τον εμβολιασμό των μαθητών/μαθητριών και τη χορήγηση Ατομικού Δελτίου Υγείας.
¨Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στον Σταθμό Προστασίας Μητέρας, Παιδιού & Εφήβου του Κέντρου Υγείας Ν.Ιωνίας διενεργούνται ΔΩΡΕΑΝ εμβολιασμοί σε ασφαλισμένα και ανασφάλιστα παιδιά από τη βρεφική ηλικία έως 18 ετών.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ΑΜΚΑ, για να υλοποιηθεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, και η δωρεάν προμήθεια του εμβολίου από το φαρμακείο. Όλα τα παιδιά εξετάζονται από την παιδίατρο και οι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται από τις Επισκέπτριες Υγείας σε πρωινά ραντεβού.
Τα ραντεβού μπορούν να κλειστούν ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα www.idika.gr,  επιλέγοντας «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για Πολίτες», γίνεται είσοδος με κωδικούς taxisnet, δίνουμε τον ΑΜΚΑ του παιδιού και επιλέγουμε ειδικότητα και υποκατάστημα. Εναλλακτικά, καλούμε στο 14900 ή 14784 για το κλείσιμο του ραντεβού. Σας επισυνάπτεται αρχείο ΣΧΕΤ1 με πληροφορίες-οδηγίες.
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ-ΔΙΩΝΗ, για το σχολικό έτος 2023-2024» για τη χορήγηση του Ατομικού Δελτιου Υγείας των Μαθητών (ΑΔΥΜ). Σας επισυνάπτεται αρχείο ΣΧΕΤ2 με πληροφορίες-οδηγίες. Παρακαλούμε, όπως προωθήσετε και ενημερώσετε τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου σας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να μας καλέσετε στο Γραφείο Επισκεπτριών Υγείας: 210-2754510 & 210-2710740.¨
Για να δείτε αναλυτικά τις σχετικές πληροφορίες πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:

Comments are closed.