Κανονισμός Λειτουργίας 2022-23

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 9050680

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 21, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ: 14121

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-2754001

Email:    mail@7dim–irakl.att.sch.gr

Ιστοσελίδα:http://7irakleiou.mysch.gr/

Δ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου

Σχολικό Έτος 2022-2023

 

                                                    Εισαγωγή

Ο  Εσωτερικός  Κανονισμός  Λειτουργίας  σύμφωνα με τη νομοθεσία  αποτελείται από «το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του Σχολείου».

Είναι αποτέλεσμα συλλογικής διαδικασίας καθώς στη διαμόρφωσή  του συμμετέχουν ο σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου, εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων αλλά και εκπρόσωποι του Δήμου. Υποβάλλεται προς έγκριση στο Συντονιστή Εκπαίδευσης και στο Διευθυντή Εκπαίδευσης. Στο τέλος, γνωστοποιείται προς όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας .

Σκοπός του Κανονισμού είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία, εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία  και εδραιώνει ένα αίσθημα ασφάλειας σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Βασικές αρχές και στόχοι του Σχολείου

Βασικός στόχος  είναι να αισθάνονται το Σχολείο όλα τα μέλη του, ως το δεύτερο σπίτι τους.

Με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και τη συνεργασία με τους γονείς, οι μαθητές θα καταφέρουν να κατακτήσουν νέες γνώσεις, να  αποκτήσουν δεξιότητες, να υιοθετούν θετικές στάσεις και να αναλαμβάνουν ρόλους ενεργών πολιτών στην κοινωνία.

Η δημοκρατική συμπεριφορά, η συμμόρφωση με κοινά αποδεκτούς κανόνες, ο διάλογος, η περιβαλλοντική ευαισθησία,  ο σεβασμός στην πολιτιστική κληρονομιά, η αποδοχή της διαφορετικότητας και η αλληλεγγύη είναι μερικά από τα στοιχεία που συνδέονται με μια επιτυχημένη εκπαιδευτική διαδικασία.

ΜΑΘΗΤΕΣ

Η φοίτηση στο σχολείο είναι υποχρεωτική.

Παραλαμβάνουν όλα τα βιβλία δωρεάν και φροντίζουν να διατηρούν όσα από αυτά είναι επαναχρησιμοποιούμενα σε καλή κατάσταση προκειμένου να χρησιμοποιηθούν και  την επόμενη σχολική χρονιά από τους συμμαθητές τους.

Σέβονται  τους συμμαθητές τους και τους δασκάλους τους.

Υποστηρίζουν τις απόψεις τους με επιχειρήματα και  επιλύουν τυχόν διαφορές με τους συμμαθητές τους πάντα με διάλογο και   ποτέ  με ή άλλου είδους σωματική βίαιη συμπεριφορά.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOI

Οι εκπαιδευτικοί υποδέχονται τους μαθητές  στο σχολείο και συνεργάζονται με τους γονείς τους για την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών στην παρεχόμενη εκπαίδευση.

Λειτουργούν με βάση την επιστημονική τους κατάρτιση και φροντίζουν  για την παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης, την ασφάλεια   αλλά και για την κοινωνικοποίηση των μαθητών και μαθητριών τους.

Δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη γενικότερη παρουσία τους , ως εκπαιδευτικοί, καθώς δημιουργούν πρότυπα αναφοράς για τους μαθητές/τριες  τους.

Συνεργάζονται  με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο.

Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, ως υπεύθυνοι εφημεριών αλλά και κατά τη διάρκεια   εκδηλώσεων που γίνονται με την ευθύνη του σχολείου.

Ενημερώνουν τους γονείς για την επίδοση των παιδιών τους είτε ομαδικά είτε ατομικά σε ώρες και μέρες που αναφέρονται  στο πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων.

Είναι αναγκαίο να πληροφορούνται από τους γονείς στοιχεία της οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης των μαθητών καθώς και της κατάστασης της υγείας τους που βοηθούν στην κατανόηση τυχόν προβλημάτων και διευκολύνουν το έργο τους.

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο Διευθυντής ενημερώνει το Σύλλογο Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία και φροντίζει για τη σύνταξη του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος.

Φροντίζει σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου και τους αρμόδιους φορείς για την εξασφάλιση της ασφάλειας και των υγιεινών συνθηκών στο κτίριο και τον προαύλιο χώρο.

Ενημερώνει τους γονείς για γενικότερα  θέματα λειτουργίας του Σχολείου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω της Ιστοσελίδας του Σχολείου.

Συντονίζει τις ενέργειες όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και φροντίζει για τη διαμόρφωση ήπιου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος.

 

ΓΟΝΕΙΣ-ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Οι γονείς ενισχύουν και ενθαρρύνουν τα παιδιά τους  να χαίρονται τη συμμετοχή τους στη σχολική ζωή.

Επιδιώκουν  μια ουσιαστική σχέση, επικοινωνία και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς στηριζόμενη στην ειλικρίνεια και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Βοηθούν τα παιδιά τους να καταλάβουν  τη σημασία που έχουν οι κανόνες για τη λειτουργία του σχολείου.

Είναι υπεύθυνοι για την παράδοση και την παραλαβή των παιδιών τους από το σχολείο τις ώρες που έχουν οριστεί.

Γνωστοποιούν άμεσα στο δάσκαλο ή στο διευθυντή του Σχολείου ασθένεια ή πρόβλημα υγείας του παιδιού τους.

Επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους  σε περίπτωση αλλαγής ή όποτε τους ζητηθεί.

Εχουν δικαίωμα να ενημερώνονται από το δάσκαλο/δασκάλα  για την επίδοση του παιδιού τους

Λειτουργία του σχολείου

Διδακτικό Ωράριο Πρωινής Λειτουργίας

07:00 – 07:15 15΄ Υποδοχή μαθητών Πρωινής Ζώνης

07:15 – 08 :00 45΄ Προαιρετική Πρωινή Ζώνη

08:00 – 08:15 15΄ Υποδοχή μαθητών

Ωράριο  Λειτουργίας Υποχρεωτικού προγράμματος

08:15-13:15

Η  αποχώρηση  των τάξεων Α΄, Β΄, Ε. και ΣΤ΄ γίνεται από την πόρτα επί της Καζαντζάκη και των τάξεων  Γ΄και Δ΄ γίνεται από την πόρτα επί της Παπαδάκη.

Ωράριο  Λειτουργίας Ολοήμερου προγράμματος

13:20- 16:00

Η  αποχώρηση όλων των τάξεων του ολοήμερου προγράμματος  γίνεται από την είσοδο επί της Καζαντζάκη.

Υποδοχή -αποχώρηση μαθητών.

Προσέλευση μαθητών 8:00-8:15 π.μ.: Οι γονείς συνοδεύουν τα παιδιά τους μέχρι την κεντρική είσοδο του Σχολείου.

Η υποδοχή και αποχώρηση των μαθητών γίνεται από τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς με βάση το παραπάνω πρόγραμμα, στην πόρτα εισόδου του προαυλίου του σχολείου.

Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης μαθητών, αυτοί θα γίνονται δεκτοί, μετά από σχετική αιτιολόγηση, στο πρώτο διάλειμμα.

Στο χώρο του σχολείου δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια ουδείς άλλος εκτός των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών.

Για την αποφυγή συγχρωτισμού συστήνουμε η προσέλευση των μαθητών/μαθητριών να γίνεται ως εξής:

8:00 – 8:05 A΄ και Β΄ τάξη

8:05 – 8:10 Γ΄ και Δ΄ τάξη

8:10 – 8:15 Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη

Διαλείμματα

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο.  Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στις αίθουσες ή στους διαδρόμους του σχολείου. Κατά τις βροχερές ημέρες οι μαθητές παραμένουν στις τάξεις τους με την εποπτεία του εκπαιδευτικού. Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού κι ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Οι μαθητές παίζουν χωρίς να τσακώνονται και για οποιοδήποτε πρόβλημα που πιθανόν αντιμετωπίσουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται στο προαύλιο. Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα παραμένουν στο σημείο του προαυλίου που τους έχει υποδειχτεί από την υπεύθυνη εκπαιδευτικό του τμήματος  και εισέρχονται στην αίθουσα συνοδεία του εκπαιδευτικού που διδάσκει την αμέσως επόμενη ώρα.

Ασφάλεια μαθητών. `Ολες οι πόρτες του σχολείου παραμένουν κλειδωμένες κατά τη διάρκεια λειτουργίας του και δεν επιτρέπεται η είσοδος ή παραμονή γονέων ή τρίτων προσώπων στους χώρους του σχολείου.

Ενδυμασία παρέλασης. Οι μαθητές/μαθήτριες κατά τις επίσημες  εμφανίσεις του Σχολείου  σε εθνικές επετείους ή άλλες εκδηλώσεις αν δεν αναφερθεί διαφορετικά, φορούν την παρακάτω ενδυμασία:

Αγόρια: Μπλε παντελόνι, λευκό πουκάμισο, μπλε καζάκα με V, μαύρα παπούτσια.

Κορίτσια: Μπλε φούστα, λευκό πουκάμισο, μπλε καζάκα με V, λευκό καλσόν, μαύρα παπούτσια.

Πρόωρη αποχώρηση μαθητών. Πρόωρη αποχώρηση μαθητών δεν επιτρέπεται παρά μόνο μετά από έγκριση του δασκάλου ή του διευθυντή του σχολείου. Για τις αποχωρήσεις του ολοημέρου πριν από τις 16:00 ο γονέας υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση.

Απαλλαγή από ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα. Για την απαλλαγή του μαθητή/ μαθήτριας από την ενεργό συμμετοχή στα μαθήματα Μουσικής, Φυσικής Αγωγής και Θρησκευτικών , ο γονέας του μαθητή/ μαθήτριας   υποβάλλει σχετική αίτηση στο  Διευθυντή του σχολείου, εντός  πέντε ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης για τα πρώτα δύο μαθήματα συνοδευόμενη και από σχετική ιατρική βεβαίωση.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Εφόσον τα επιδημιολογικά δεδομένα  ή άλλες έκτακτες συνθήκες δεν το επιτρέπουν, δύναται να αντικαθίσταται η δια ζώσης εκπαίδευση με εξ αποστάσεως διαδικτυακή διδασκαλία.

Επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας. Mε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ζητείται από τους γονείς να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους αναφέροντας πάντα και ένα τηλέφωνο για κλήση σε περίπτωση ανάγκης.

Χορήγηση φαρμάκων. H χορήγηση φαρμάκων στους μαθητές στο χώρο του σχολείου γίνεται από τον ίδιο το γονέα ή από άλλο πρόσωπο το οποίο θα υποδείξουν σχετικά, μετά από συνεννόηση με το δάσκαλο της τάξης και άδεια από το Διευθυντή του Σχολείου.

Χρήση μάσκας. Η χρήση μάσκας είναι προαιρετική σε όλους τους χώρους του Σχολείου, εσωτερικούς και εξωτερικούς.

Νόσηση από κορωνοϊό   Covid -19. Ο/Η μαθητής/τρια και το μέλος του προσωπικού που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 πρέπει να απομακρυνθεί από το σχολείο και να παραμείνει σε απομόνωση για πέντε (5) ημέρες από την ημέρα του θετικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου.  Ο/Η μαθητής/τρια ή ο ενήλικος που χαρακτηρίσθηκε ως ύποπτο κρούσμα COVID-19 και υποβλήθηκε σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο με αρνητικό αποτέλεσμα επιστρέφει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών και την υποχώρηση/βελτίωση των συμπτωμάτων. Για την επάνοδο στο σχολείο δεν απαιτείται η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης ή αρνητικού διαγνωστικού τεστ αλλά είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας για 5 ημέρες. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή ίδιοι αν είναι ενήλικοι/ες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα (gov.gr – EΨΠ), και αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εκδίδουν τη βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου για τη δικαιολόγηση της απουσίας τους.

Eκπαιδευτικές επισκέψεις. Oι μαθητές συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές επισκέψεις εφόσον προσκομίζονται δηλώσεις συγκατάθεσης των γονέων τους. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις για την τρέχουσα σχολική χρονιά θα γίνουν με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο προγραμματισμός είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου και η οργάνωσή τους γίνεται από τον υπεύθυνο/υπεύθυνη δάσκαλο/δασκάλα της τάξης.

Σίτιση μαθητών Oλοήμερου. Το γεύμα των μαθητών παρασκευάζεται στο σπίτι από τους γονείς/κηδεμόνες τους. Τα φαγητά συσκευασμένα με το ονοματεπώνυμο του μαθητή τοποθετούνται από τους μαθητές εντός του ψυγείου της τραπεζαρίας και στη συνέχεια η τραπεζαρία παραμένει κλειδωμένη. Υπενθυμίζουμε ότι το φαγητό είναι κρύο, καθώς τοποθετείται άμεσα στο ψυγείο. Συστήνεται η χρήση συσκευών μιας χρήσης.

Φοίτηση μαθητών ολοημέρου. Η φοίτηση των μαθητών του Ολοήμερου Προγράμματος διακόπτεται όταν ο μαθητής συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση, όταν ο γονέας ή κηδεμόνας του ζητήσει τη διακοπή της φοίτησης με γραπτή αίτησή του ή όταν ο γονέας ή κηδεμόνας δεν επικαιροποιήσει την εγγραφή του μαθητή κατά το 2ο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου και το 1ο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου.

Απουσίες μαθητών. Η φοίτηση των μαθητών-τριών τόσο στο υποχρεωτικό όσο και στο ολοήμερο πρόγραμμα (μόνο για τους εγγεγραμμένους) είναι υποχρεωτική και καταγράφεται σε καθημερινή βάση από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης. Οι γονείς οφείλουν να καταθέτουν τα στοιχεία που τους ζητούνται για τη δικαιολόγηση των απουσιών. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας, το Σχολείο προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπονται.

Κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου.

Η  προστασία  της περιουσίας του σχολείου είναι βασική υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας παραμένει το κύριο μέλημα όλων ώστε να αποφεύγεται η απαξίωσή της.

Για οποιαδήποτε φθορά  το Σχολείο ελέγχει αυτόν που την προκάλεσε και η αποκατάσταση του βαρύνει τον ίδιο ή τον κηδεμόνα του.

Παραχώρηση χώρου. Το σχολείο δύναται να εξετάζει αιτήματα για  την παραχώρηση των χώρων του σε ώρες εκτός ωραρίου λειτουργίας του για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών δράσεων, εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων από το Σύλλογο Γονέων ή άλλους τοπικούς φορείς με την προϋπόθεση ότι τηρούνται όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία και υπάρχει έγκριση της παραχώρησης του χώρου από την αρμόδια δημοτική αρχή.

Διακίνηση φυλλαδίων. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η διακίνηση φυλλαδίων ή ανακοινώσεων στους μαθητές του σχολείου παρά μόνο αν υπάρχει έγκριση από υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Προσφορά υλικών ή υπηρεσιών. Το σχολείο αποδέχεται δωρεάν παροχή υπηρεσιών ή υλικών εφόσον δεν παραβιάζεται η νομοθεσία.

Προβλήματα συμπεριφοράς. Το σχολείο μας ασκεί παιδαγωγικό έλεγχο για τους μαθητές που παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς, ενημερώνει τους γονείς και ζητά τη συνδρομή και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών.

Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του Σχολείου ή στις εκπαιδευτικές επισκέψεις. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού.

Συμμετοχή μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φ.Α. απαιτείται η κατάθεση Α.Δ.Υ.Μ. από τους μαθητές της Α΄ και Δ΄ τάξης στο σχολείο με την έναρξη των μαθημάτων και ισχύει για 3 έτη. Μετά την 1-10-2022 οι μαθητές χωρίς έγκυρο Α. Δ. Υ. Μ. δεν μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Συμμετοχή μαθητών σε εγκεκριμένες έρευνες. Για τους μαθητές που συμμετέχουν σε έρευνες ή προγράμματα απαιτείται συγκατάθεση των γονέων τους.

Λειτουργία βιβλιοθήκης:

Η σχολική βιβλιοθήκη θα λειτουργεί και ως χώρος μελέτης και δραστηριοτήτων φιλαναγνωσίας και ως δανειστική.

Σχολικές εκδηλώσεις, επιμορφωτικές δράσεις και γιορτές. Οι εκδηλώσεις και γιορτές γίνονται στις αίθουσες των τάξεων. Η διοργάνωση εκδηλώσεων που συνδέεται με την ευρεία προσέλευση γονέων/.κηδεμόνων θα πραγματοποιείται στο πλαίσιο που θα ορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις  και αναλόγως του διαθέσιμου χώρου.

Σύλλογος Γονέων: Η λειτουργία του Συλλόγου Γονέων πραγματοποιείται μετά το πέρας του σχολικού προγράμματος και μετά από συνεννόηση με το Διευθυντή του Σχολείου.

Χρήση αντικειμένων:  Συνιστάται οι μαθητές να μην ανταλλάσσουν αντικείμενα με τους συμμαθητές τους και να χρησιμοποιούν για όλα τα μαθήματα τα προσωπικά τους είδη (μολύβια, τετράδια, ψαλίδια, χαρτομάντιλα κλπ). Τα παιδιά δεν πρέπει να φέρνουν μαζί τους παιχνίδια στο σχολείο (π.χ. μπάλες, κούκλες κλπ.).  `Εχουν το δικό τους μπουκάλι νερό και όταν τελειώνει το νερό, το γεμίζουν απευθείας από τις βρύσες.

Επιτρέπονται τα κεράσματα σε ατομικές συσκευασίες.

 

Ζ. Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Το σχολείο έχει φροντίσει για την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των σεισμών. Το σχέδιο δράσης επικαιροποιείται κάτα τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Πραγματοποιούνται ασκήσεις αντισεισμικής προστασίας με τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι γονείς/κηδεμόνες, αν χρειαστεί,  παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από το χώρο του σχολείου ή αν αυτό δεν είναι εφικτό (π.χ. μετά από ισχυρή σεισμική δόνηση) από τα προκαθορισμένα σημεία συγκεντρώσεων: προαύλιο προς Καζαντζάκη και παιδική χαρά δίπλα στον πεζόδρομο της οδού Λογοθετίδη.

Διαχείριση ύποπτου κρούσματος: Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής/ μαθήτρια παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα οδηγείται σε ειδικό χώρο μέχρι να παραληφθεί το συντομότερο από τους γονείς του.

Επισήμανση: Αν το παιδί δε νιώθει καλά πριν έρθει στο σχολείο, οι γονείς πρέπει να ενημερώνουν τον παιδίατρο και το σχολείο. Δεν επιτρέπεται κανένας μαθητής/τρια να έρχεται στο σχολείο με συμπτώματα ίωσης. Πρέπει να τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες οδηγίες του ΕΟΔΥ που αφορούν τον COVID-19.

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Το σχολείο τηρεί τη σχετική νομοθεσία.

Ενημέρωση γονέων. Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται μία φορά το μήνα από τους δασκάλους των τάξεων για την πρόοδο των παιδιών τους. Η ημέρα και η ώρα ενημέρωσης αναφέρεται και στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα που δίνεται στους μαθητές από το δάσκαλο/δασκάλα της τάξης. Οι εκπαιδευτικοί προβαίνουν σε ενημέρωση δια ζώσης ή τηλεφωνικά η με ηλεκτρονικό τρόπο. Στη δια ζώσης επικοινωνία απαιτείται έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή αρνητικό αποτέλεσμα σε τεστ  με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊoύ COVID -19 (rapid-test) ή με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR).

Προσωπικά δεδομένα. Τηρείται η νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.

Το σχολείο μας αποδίδει μεγάλη σημασία στη συνεργασία οικογένειας – σχολείου για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για την πρόοδο των παιδιών μας.

Για οποιεσδήποτε αλλαγές ή σημαντικές πληροφορίες θα ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σχολείου ή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνσή σας.

Comments are closed.