ΟΛΟΗΜΕΡΟ

*ΠΟΔ: Πολιτιστικoί `Ομιλοι Δραστηριοτήτων

Το πρόγραμμα διδακτικών αντικειμένων του Ολοημέρου ενδέχεται να τροποποιηθεί αν μειωθεί ο αριθμός των εγγραφέντων μαθητών.

Comments are closed.