Παράδοση βαθμολογίας

Τη Δευτέρα 17-12-2018 και ώρα 13:20 θα γίνει η παράδοση των ελέγχων Α΄ τριμήνου στους γονείς των μαθητών των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ και ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής (Γ’,Δ΄), και Θ. Αγωγής. Oι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων και οι δάσκαλοι των τάξεων Α΄ και Β΄ ακολουθούν το μηνιαίο προγραμματισμό ενημέρωσης που σας έχει αποσταλεί.

Η παράδοση της βαθμολογίας δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του σχολείου και τις ώρες αποχώρησης των μαθητών.

Comments are closed.